Üniversitenin Düzenleyici Yapısı

Düzenleyici Üniversite yapısı, Üniversitenin organizasyon yapısından oluşmaktadır:

Üniversite Konseyi
İcra Komitesi ve Mali İşler
Üniversite Başkanı
Başkan Vekili
Bilimsel İşler Sekreteri
Öğrenci İşleri Dekanı
Sekreter kütüphaneleri
dekan
Dekanlar
Enstitü yöneticileri
Birim ve bölüm yöneticileri
12 Merkezlerin yöneticileri

Yüksek Lisans Kurulu
Dekanlar Konseyi
Kurullar ve uzman komiteler
Üniversite Konseyi şunlardan oluşur:

Yönetim Kurulu Başkanı
Eski resmi üye
yönetmen
Başkan Vekili
Temsilci konseye planlandı
Öğrenci İşleri Dekanı
Bilimsel İşler Sekreteri
Sekreter kütüphaneleri
Üniversiteden seçilecek üyeler, Konsey tarafından seçilen en az üç dekanın seçtiği sekiz profesördür.
İki işçiden üç tanesi CCAMLR öğretim üyesi değildir.
Öğrenci birliği tarafından seçilen iki üye, Birlik Başkanı
Üniversite dışından üyeler
Yirmi bir üye, Bakanlığın tavsiyesi üzerine sponsor tarafından atanan üniversite dışından yüksek öğrenim ve ulusal konulara yeterlik, verimlilik ve dikkat ile

Konsey’in kuruluş tarihinden itibaren dört yıl olması

Yönetmelikler, yönetim kurulu üyelerinin üyelerini ve bu koltukları nasıl dolduracaklarını belirleyecektir.


Üniversitenin Düzenleyici Yapısı
Back to top button